Goed nieuws voor starters die op zoek zijn naar een eerste koopwoning: vanaf 1 januari 2022 dalen de registratierechten voor een eigen en enige woning van 6 naar 3 procent. Daarnaast heeft de Vlaamse regering nog een aantal maatregelen getroffen voor de vastgoedmarkt. Lees snel verder om alle hervormingen te ontdekken!

I Finco blog afbeeldingen 2

Wat zijn registratierechten?

Registratierechten zijn belastingen die de Belgische overheid heft bij de registratie van een akte of geschrift (zoals een verkoopakte) in een register. Bij aankoop van een woning maken de registratierechten vaak het grootste deel uit van de kosten.

Bij compromis van aankoop moet de registratie en dus ook betaling van de registratierechten gebeuren binnen de vier maanden na ondertekening van het compromis. De koper betaalt dan de registratierechten gewoonlijk aan de notaris, die deze op zijn beurt doorstort aan de fiscus.

Registratierechten eerste woning dalen van 6 naar 3 procent

Het bedrag van de registratierechten hangt af van de ligging van de woonst: Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Momenteel betaal je in Vlaanderen voor je eerste en enige woning 6 procent aan registratierechten, maar daar komt nu dus verandering in.

Vanaf 1 januari 2022 dalen de registratierechten in Vlaanderen van 6 naar 3 procent. Een flinke daling dus, waardoor je heel wat kosten kan uitsparen.

We geven je een voorbeeld:
Koop je een woning van 250.000 euro en is dit jouw enige woning? Dan betaal je binnenkort 7.500 euro aan registratierechten in plaats van 15.000 euro.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • Aankoop door een natuurlijke persoon: rechtspersonen zijn uitgesloten.
  • Zuivere aankoop: het moet gaan om een verkoop. Andere transacties zoals ruilingen komen dus niet in aanmerking.
  • Aankoop van een gehele volle eigendom: aankoop van een onverdeeld deel van een woning en aankoop van de blote eigendom of vruchtgebruik volstaan niet.
  • Aankoop van eigen en enige woning: de woning zal dienen als enige huisvesting van jou en/of je gezin.
  • Inschrijving in het bevolkingsregister: binnen drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte wordt de woning ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meeneembaarheid wordt afgeschaft

Veel jonge gezinnen kopen een eerste starterswoning aan, waarna ze deze na enkele jaren verkopen om een grotere woning aan te kopen. Tot nu toe kan je een deel van de registratierechten meenemen naar de nieuwe woning, maar dat wordt binnenkort dus afgeschaft.

Er vindt wel een overgangsperiode plaats van twee jaar. Tot en met 31/12/2023 kan je kiezen tussen het verlaagde tarief registratierechten (3 procent) zonder mogelijkheid van meeneembaarheid of het huidige tarief van 6 procent met toepassing van meeneembaarheid.

Registratierechten voor niet-enige woning van 10 naar 12 procent

Hoewel de registratierechten bij aankoop van de eerste woning dalen, wordt het tarief juist verhoogd voor de tweede, derde, ... woonst. Dit geldt ook voor de aankoop van bouwgrond en niet-residentieel vastgoed (winkel, kantoor, ...). Vandaag betaal je 10 procent registratierechten voor een niet-enige woning, binnenkort wordt dat 12 procent.

Concreet: als je een tweede woning van 300.000 euro aankoopt, betaal je momenteel 30.000 aan registratierechten. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit bedrag 36.000 euro.

Registratierechten voor energetische renovatie dalen van 5 naar 1 procent

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt binnenkort nog maar 1 procent registratierechten in plaats van 5 procent.

Rechtenvermindering daalt

Naast het verlaagde tarief aan registratiebelasting kan je bij de aankoop van een enige eigen 'bescheiden' woning in aanmerking komen voor extra rechtervermindering. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro. Voor woningen gelegen in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel mag dit maximaal 220.000 euro zijn.

Deze rechtervermindering blijft in 2022 bestaan, maar daalt in omvang:

  • Van 5.600 euro naar 2.800 euro voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning
  • Van 4.800 euro naar 960 euro voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie.

Meer info gewenst?

Het iFinco team staat je graag bij met al je vragen. Contacteer ons voor meer informatie!
Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.