Wil je lenen voor een woning of vakantiestek in het buitenland, maar weet je niet waar te beginnen? Lees dan deze blog en vind een pasklaar antwoord op al jouw vragen!

I Finco Coverfoto Blogs 4

Waar ga je een lening aan je als je een verblijf in het buitenland wilt?

Wanneer je een krediet aangaat voor een buitenlands verblijf, dan loopt dit voor 95% van de gevallen via een Belgische bank of kredietinstelling. Lenen bij een buitenlandse bank vergt immers veel kennis van de wettelijke en fiscale voorschriften in het land waar je een krediet wilt aangaan. Lenen via een lokale bank doe je dus best met juridische ondersteuning van iemand — zoals een gespecialiseerd advocaat — die goed op de hoogte is van de plaatselijke regelgeving en weet welke extra kosten er verbonden zijn aan zo’n aankoop.

Een krediet afsluiten voor een tweede verblijf in het buitenland via een Belgische bank, hoe werkt dat?

Wil je een lening aanvragen in België voor een verblijf in het buitenland, dan gelden er bij de meeste banken geen andere voorwaarden of tarieven dan bij een woning in eigen land. Het aanvragen van een lening volgt nagenoeg een identieke weg als die van een normale kredietaanvraag. Aan de hand van jouw persoonlijke en financiële situatie wordt je terugbetalingscapaciteit beoordeeld en krijg je al dan niet een gunstig advies. Dikwijls wordt er voor een dergelijke lening ook gewerkt met een bulletkrediet. Deze formule laat toe om gedurende de looptijd enkel de interesten te betalen. Weliswaar dien je het volledige kapitaal af te lossen tegen de vervaldag van de lening.

Als het gaat om de hypotheek, dan ligt de situatie iets anders. Het buitenlandse eigendom zal immers maar in uitzonderlijke gevallen als onderpand kunnen dienen. Strikt genomen zullen kredietverstrekkers je enkel een hypothecaire lening verstrekken voor een dergelijke aankoop indien je een Belgische woning of beleggingsportefeuille als onderpand kan geven.

Bezit je een Belgische eigendom? In dat geval is de kans reëel dat je leningsaanvraag wordt behandeld. Maar ook daar zal het ervan afhangen of je krediet voor je woning in België al dan niet is afgelost.

Lenen voor buitenlands verblijf én aflossen van de eigen woning in België.

Wanneer je op het moment van de kredietaanvraag voor je buitenlands verblijf geen hypotheek meer hebt lopen op je woning in België, dan kan de bank rechtstreeks een mandaat of een inschrijving nemen op je bestaande eigendom.

Heb je wel nog een krediet lopen op je woning in België, dan betekent dit niet dat je je droom moet opgeven. Een hergroepering van kredieten kan in vele gevallen de oplossing bieden, iets waar iFinco je graag bij helpt! In deze blog lees meer over het aankopen van een tweede verblijf tijdens het aflossen van je eigen woning in België.

Wat zijn de fiscale voordelen van een tweede verblijf in het buitenland?

Word je lening toegekend dan kan je eventueel ook profiteren van een belastingvoordeel van het langetermijnsparen, afhankelijk van de belastingregeling die van toepassing is voor je lening. De kapitaalaflossingen en de premie voor een eventuele schuldsaldoverzekering leveren je een vermindering voor langetermijnsparen op van 30% op een maximumbedrag van 2350 euro, dat is jaarlijks 705 euro per persoon, afhankelijk van de hoogte van je beroepsinkomen.

Voor elk krediet dat wordt aangegaan voor het verwerven of behouden van een onroerend goed, zijn de interesten fiscaal aftrekbaar tot een bedrag gelijk aan het kadastraal inkomen. Ook wanneer het niet de enige woning betreft, en er geen hypothecaire inschrijving is, wordt de aftrek toegestaan.

Waarom kan successieplanning nuttig zijn bij de aankoop van een buitenverblijf?

Een belangrijk aspect dat dikwijls over het hoofd wordt gezien betreft de erfbelasting die van toepassing kan zijn bij een overlijden. Er moeten immers in ons land successierechten worden betaald op het zogeheten ‘volledige wereldvermogen’ van de overledene dus ook op de waarde van een buitenlands vastgoed. Dat neemt niet weg dat in sommige landen ook successierechten worden geheven op de waarde van het daar gelegen vastgoed. Naargelang ons land dubbelbelastingverdragen heeft afgesloten betreffende de verrekening van deze te betalen rechten kan het zijn dat je al dan niet een deel of het geheel van de in het buitenland betaalde rechten in mindering mag brengen van de in ons land verschuldigde bedragen.

Een aankoop in het buitenland wordt dus best opgenomen in de successieplanning en vooraf gegaan door een grondig onderzoek van de fiscale wetgeving die in het land zelf van toepassing is. In sommige gevallen bijvoorbeeld — zoals Groot Brittannië — is het maken van een testament bij de aankoop van een daar gelegen onroerend goed een noodzaak, wil je voorkomen dat je erfgenamen naderhand een hele juridische procedure dienen te doorlopen die bovendien erg duur kan uitvallen. Soms komt men voor onaangename verrassingen te staan: zo zal een Belg die in Spanje een onroerend goed kocht en daar ook woont en die van zijn ouders een onroerend goed geschonken krijgt dat in ons land is gelegen, zelfs in Spanje een aangifte moeten doen van deze goederen. En aangezien er geen dubbelbelastingverdrag over bestaat tussen ons land en Spanje kan men in dit extreem geval de dubbele belasting niet vermijden. Bovendien bestaan er in sommige landen, zeker in Spanje, ook nog regionale verschillen. Frankrijk kent dan weer de zogeheten ‘société civile immobilière’ die dikwijls gebruikt wordt door Belgische ingezetenen bij de aankoop van een onroerend goed, precies om dubbele belastingen te vermijden. In vele gevallen wordt er een lening afgesloten via deze vennootschapsvorm die dan, bij een overlijden, in mindering kan worden gebracht van de waarde van het pand.

Uiteraard is niet iedere situatie dezelfde en vergt een dergelijke aankoop dikwijls een gepersonaliseerde aanpak. Hierbij kan iFinco jou bijstaan met raad en daad. Wie een buitenlands onroerend goed bezit mag ook niet vergeten om hier een aangifte doen van het kadastraal inkomen waarvoor onlangs regels werden vastgelegd om die voor wat betreft buitenlandse onroerende goederen, correct te berekenen. Ook hier kunnen wij jou helpen bij de juiste becijfering.

Nood aan een oplossing op maat? iFinco wijst je de weg!

Ben je dus van plan om een tweede verblijf of een verhuurbaar onroerend goed te kopen in het buitenland? We kijken met jou wat de mogelijkheden zijn en of er eventueel andere bronnen aangewend kunnen worden voor de financiering — zoals een groepsverzekering. Bestaat de mogelijkheid tot een gesplitste aankoop of heb je al een hypothecair krediet lopen waardoor herfinanciering een optie is? Maak een afspraak bij één van onze kredietspecialisten. We nemen graag de tijd om met jou de verschillende pistes te bespreken.

Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.