Moet het nog gezegd dat 2020 een jaar was als geen ander? Een jaar dat helemaal in het teken stond van een vies beestje dat kwam overgewaaid uit China. Een jaar, ook, dat velen onder ons onverwacht pijn heeft gedaan in de portemonnee. En… financiële tegenslagen, die werk je meestal niet weg met een vingerknip. Gelukkig bestaan er een aantal oplossingen die jou weer wat ademruimte kunnen geven. Een man die daar alles over weet, is Mathias Cooreman van onafhankelijk krediet -en verzekeringsmakelaar iFinco.

Shutterstock 369632525Een put vullen met spaarcenten is niet iedereen gegeven. Integendeel. En dus gaan heel wat mensen en gezinnen een financieel uitdagend 2021 en misschien zelfs 2022 tegemoet. Hoe kan je de zorgen over centen toch beperken en vermijden dat je extra moet lenen? Het is een vraag die we voorgelegd hebben aan Mathias Cooreman van iFinco.

‘Al te vaak zien we mensen die een aantal leningen hebben lopen en door het bos de bomen niet meer zien’, aldus Mathias. ‘Door hun leningen te hergroeperen en/of te herfinancieren, kunnen we hen niet alleen betere tarieven aanbieden, maar ook de maandlast beduidend laten zakken. Hoe dat kan? Simpel: de rentevoeten van 4 tot 10 jaar geleden lagen hoger dan nu. Daar is dus een voordeel te halen. Via een hergroepering van de leningen kunnen we dan weer de looptijd van de openstaande bedragen beter spreiden, meestal tegen een gunstiger tarief. Laat mij even dieper ingaan op beide scenario’s.

Herfinancieren

Bij een herfinanciering los je het openstaande saldo van een bestaand krediet af met een nieuw afgesloten lening bij dezelfde bankinstelling of bij een andere bankinstelling over dezelfde of een langere termijn.

‘Bij iFinco maken we vaak zulke oefeningen. ‘Algemeen gesteld zou het nieuwe tarief minstens 0,5% moeten verschillen vergeleken met je lopende lening wil je echt een goeie zaak doen. Wij kijken graag voor je na of het sop de kolen waard is, zoals dat heet.’

Hergroeperen

Waar herfinancieren betrekking heeft op één enkele lening, gaat het bij een hergroepering – zoals het woord laat vermoeden – om een samenvoeging van verschillende leningen in één nieuw krediet.

‘Zoiets kan in principe over dezelfde looptijd, maar wij raden mensen geregeld aan voor een langere looptijd te kiezen, waardoor ze een lagere maandlast te behappen hebben’, verduidelijkt Mathias. Zo koop je meer financiële armslag én meer gemoedsrust. Bovendien maakt het alles veel eenvoudiger. We brengen al je lopende kredieten onder in één vast maandelijks bedrag. Ook hier geldt dat de rentevoeten gunstiger zijn dan jaren geleden.’

Een concreet voorbeeld

Mathias geeft het voorbeeld van Jeroen en Stephanie, die 7 jaar geleden hun eerste woning kochten. Rentevoeten van 3% waren toen courant. Zij hadden op dat moment het scherpste tarief van de markt.

‘Voor een hypotheek ten belope van 200.000 euro betaalden ze de voorbije 7 jaar 948,42 euro per maand tegen een rentevoet van 3 % en met een duurtijd van 25 jaar,’ rekent Mathias voor. ‘Toen ze 3 jaar geleden toe waren aan een nieuwe keuken en badkamer kwam daar een renovatielening bij voor een bedrag van 30.000 euro, goed voor een bijkomende maandlast van 290,23 euro over 10 jaar. Een jaar later bleek hun auto aan vervanging toe en namen ze ook een autolening van 20.000 euro. Resultaat: nog een extra maandlast van 341,87 euro gedurende 5 jaar. Dat was het plaatje waarmee we bij iFinco aan de slag gingen.

Samengevat zag hun financieel plaatje er dus zo uit:

Lopende kredieten

Ontleend bedrag

Openstaand bedrag

Resterende looptijd

Maandaflossing

Hypotheek

200.000

158.143,37

18 jaar

948,42

Renovatielening

30.000

21.703,93

7 jaar

290,23

Autolening

20.000

11.787,97

3 jaar

341,87

Totaal

191.635,27

1.580,52

Mathias sloeg aan het rekenen en stelde Jeroen en Stephanie een herfinanciering voor. Bij het te herfinancieren bedrag van 191.635,27 euro kwamen nog herfinancieringskosten, waardoor het totaal te ontlenen bedrag aftikte op 198.000 euro.

‘Het resultaat van onze rekenoefening loog er niet om’, aldus Mathias. ‘Alle kredieten samengenomen op een nieuwe looptijd van 20 jaar geeft een maandaflossing van 932,21 euro. Het krediet zou zelfs op een looptijd van 25 jaar kunnen, waardoor de maandaflossing daalt naar 772,70 euro. De interesten die Jeroen en Stephanie in totaal zouden terugbetalen liggen een pak lager dan bij het eerste scenario waarin ze drie kredieten naast elkaar hadden lopen. Aangezien ze nog jong zijn, hebben ze gekozen voor een aflossing op 25 jaar en zelfs nog 22.000 euro extra geleend om hun woning ineens tot in de puntjes af te werken. Ze betalen 858,55 euro per maand af, ofwel meer dan 700 euro minder dan voorheen. Ik kan je verzekeren dat ze hier als zeer tevreden klanten weer naar buiten zijn gewandeld.’


Het is een vaak voorkomend misverstand, weet Mathias. ‘We merken dat mensen er onterecht van uitgaan dat ze hun woonbonus kwijtspelen in geval van een herfinanciering. Laat mij dat fabeltje voor eens en altijd uit de wereld helpen: de woonbonus blijft gewoon van kracht. Een herfinanciering wordt immers beschouwd als een voortzetting van de oorspronkelijke lening en dus telt de datum van het oorspronkelijke krediet, zelfs als u de hypothecaire lening herfinanciert bij een andere bank. Bij een herfinanciering gebeurt er ook geen eigendomsoverdracht waardoor de termijn bij de notaris niet verstrijkt. Waar je wél rekening moet mee houden, is dat het voordeel van de woonbonus enkel en alleen geldt als de herfinanciering betrekking heeft op het openstaand saldo van de oude lening. Met andere woorden: op de hypothecaire kredieten die voor 01/01/2020 notarieel verleden zijn.

De resterende looptijd waarvoor de oorspronkelijke lening nog fiscaal mocht worden ingebracht, blijft behouden. Een verlenging van de looptijd zoals in het voorbeeld zal geen verlenging van de woonbonus geven. Het koppel in het voorbeeld zal hun nieuwe lening nog 18 jaar fiscaal kunnen inbrengen. Kort samengevat: je financiële situatie nu herbekijken doet dus helemaal geen afbreuk aan je woonbonus.

Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.