Vele zelfstandigen en ondernemers proberen via vrijwillige bijdragen hun beperkt wettelijk pensioen aan te vullen. Ze doen dat via een individuele pensioentoezegging, ook wel IPT genoemd, of via bijdragen aan een zogeheten vrij aanvullend pensioen, ook bekend als VAPZ. Wij bieden je de mogelijkheid om dit opgebouwd pensioenkapitaal nu al te activeren. Zo kan je een vastgoedproject of renovatie financieren via je IPT of VAPZ op en fiscaal zeer aantrekkelijke wijze zonder dat je hoeft te raken aan je eigen spaartegoeden!

Coverfoto Blog

Wat is IPT of een individuele pensioentoezegging?

Een IPT is een levensverzekering TAK-21 met een gegarandeerd rendement dat zich richt tot zelfstandige, bezoldigde zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen.

Hoe werkt een IPT?

Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal interessante wijze je persoonlijke aanvullende pensioenopbouw. De jaarlijks gestorte premies zijn immers fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskost. Tegelijk kan worden voorzien in een vervangingsinkomen bij ziekte of een ongeval. Deze verzekering loopt tot je wettelijke pensioenleeftijd of eindigt bij een vroegtijdig overlijden. In dat laatste geval worden je familie en erfgenamen financieel beschermd wanneer je gekozen hebt voor een bijkomende overlijdensdekking.

En wat houdt het VAPZ in?

Zelfstandigen, vrije beroepers die werken binnen hun éénmanszaak, en loontrekkende kaderleden komen, net als de niet-bezoldigde bestuurders van een vennootschap, niet in aanmerking voor een IPT. Voor hen zijn er echter andere formules zoals het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), de groepsverzekeringen of de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen heeft eveneens heel wat fiscale en sociale voordelen:

  • Je jaarlijkse bijdrage is fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage.
  • Je kan er je sociale lasten mee verlagen
  • Ben je arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval of ziekte kan je genieten van een inkomenscompensatie
  • Bij een geboorte in je gezin wordt een extra bijdrage gestort in je pensioenplan.

Wil je meer weten over de voordelen van het opbouwen van een vrij aanvullend pensioen? maak zeker dan een afspraak.

JE KAN DEZE BEIDE POLISSEN OOK GEBRUIKEN OM OP EEN ZEER VOORDELIGE MANIER VASTGOED TE VERWERVEN!

Heb je plannen om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen, dan kan je voor je pensioen al een voorschot opnemen van het tot dan al opgebouwde pensioenkapitaal of je kan de polis meteen in pand geven als waarborg voor een krediet.

Zowel een IPT als een VAPZ of groepsverzekering kunnen hiervoor worden aangewend. Deze financieringswijze is meestal een stuk eenvoudiger en goedkoper dan de klassieke hypothecaire lening die je voorgeschoteld krijgt bij de grootbanken. Je bespaart bovendien heel wat notariskosten!

Hoe gaat dat in zijn werk?

Koop, bouw of verbouw je een pand met een woonfunctie dan bestaat de mogelijkheid om te werken met een zogeheten bulletkrediet. Bij deze kredietvorm betaal je enkel de intresten op het verschuldigde kapitaal en doe je geen kapitaalaflossingen en intresten zoals bij een klassieke hypotheeklening.

Het kapitaal dat werd gevormd met de jaarlijkse premies die – in het geval van een IPT – door je vennootschap werden betaald dient dan om bij je pensioen de verschuldigde lening terug te betalen. Deze kredietvorm wordt ook wel een wedersamenstelling- of reconstitutiekrediet genoemd.

Belangrijk hierbij is te weten dat het wettelijk pensioen en je aanvullende pensioen samen beneden de grens van 80% moeten blijven van de normale bruto bezoldiging die je geniet in je laatste actieve jaar om maximaal te kunnen genieten van de fiscale voordelen. De berekening van deze 80%-grens is evenwel specialistenwerk en daar is iFinco volledig in thuis!

Wat zijn de voordelen van deze kredietvorm?

  • Je activeert je pensioenkapitaal vandaag al terwijl het nog wordt opgebouwd
  • Je kan investeren in vastgoed in al zijn vormen: aankoop, bouw, verbouwingen, aanschaf van een tweede woonst, herfinanciering van je bestaande pand, …
  • Je kan een extra inkomen genereren bij de aanschaf van een beleggingspand dat je verhuurt waardoor je al snel je extra pensioenkapitaal kan verdubbelen bij aanvang van je pensioen
  • Je eigen spaartegoeden kan je aanwenden voor andere doeleinden
  • Andere pensioenplannen zijn – bij sommige verzekeraars – ook bruikbaar net als diverse combinaties
  • Je bezoldiging moet niet opgetrokken worden om netto privé-loon te voorzien voor hoge mensualiteiten.

Interesse in een wedersamenstelling- of reconstitutiekrediet? iFinco helpt je graag verder!

iFinco zorgt voor het gepaste plan op maat dat voldoet aan al je behoeften en doelstellingen. Daartoe werken ze samen met diverse partners wat hen toelaat voor jou de meest gunstige voorstellen te selecteren. Heb je Interesse om je pensioenkapitaal vandaag al te activeren door een investering in vastgoed? Neem dan zeker contact met ons op!

Maak een afspraak
Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.