Bij iFinco merken we vaak dat mensen denken dat een krediet een vaste aflossing met zich meebrengt. Niets is minder waar: net zoals inkomsten, gezinssituatie en woonbehoeftes evolueren, kan jouw krediet ook mee evolueren met jouw huidige levenssituatie.

Zo kozen Julie en Alex na een gesprek met iFinco voor een flexibel krediet met lineaire kapitaalaflossingen, waardoor ze de nieuwbouwwoning konden aankopen waar ze altijd al van droomden. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Lees snel verder en ontdek hun verhaal!

I Finco blog afbeeldingen

Julie en Alex: twee late twintigers op zoek naar een nieuwbouwwoning

Sinds begin dit jaar zijn Julie en Alex, twee late twintigers, op zoek naar een nieuwbouwwo- ning. Onlangs hebben ze hun oog laten vallen op een project dat helemaal beantwoordt aan hun wensen en verwachtingen. Om het financiële plaatje te leggen, zochten ze hulp bij iFinco.

Het koppel wil enerzijds investeren in een eigen woning, maar anderzijds niet met het mes op de keel zitten op het einde van de maand. Bovendien willen ze ook nog wat van hun spaargeld aan de kant zetten, om gewapend te zijn tegen onvoorziene omstandigheden.


De aankoopsom van de nieuwbouwwoning die ze in het vizier hebben, bedraagt 340.000 euro. iFinco ging voor hen aan het rekenen. Dit is de basis waarvan iFinco vertrok:

  • Aankoopprijs: 340.000 euro
  • Kostprijs inclusief registratierechten, btw en aktekosten: 408.000 euro
  • Eigen middelen: 78.000 euro
  • Middelen die ze aan kant willen houden: 15.000 euro
  • Te financieren bedrag: 345.000 euro

Julie en Alex hebben dus een krediet nodig van 345.000 euro om hun nieuwbouwwoning en een deel van de btw te ontlenen.

Samen verdienen Julie en Alex 3.700 EUR euro per maand, waarvan ze liever niet meer dan 1.300 EUR euro aan de afbetaling van hun hypotheek spenderen. Ze zijn beiden wel zeer ambitieus en verwachten over enkele jaren een promotie aldus ook een loonsverhoging.

De oplossingen van iFinco

iFinco ging op zoek naar het geschikte krediet en legde Julie en Alex drie oplossingen voor.

1. EEN KREDIET MET VASTE RENTE EN VASTE MENSUALITEITEN

Hierbij lossen Julie en Alex een vast maandbedrag af voor de hele duurtijd van het contract. In dit geval bedraagt dat 1.393,44 euro per maand

2. EEN KREDIET MET LINEAIRE KAPITAALAFLOSSINGEN

Bij een krediet met lineaire kapitaalaflossingen bedraagt de eerste aflossing 1.255,34 euro per maand. Elke maand stijgt de aflossing zeer gestaag om na 25 jaar een maximale aflossing van 1502 euro te doen.

Pas na 11 jaar zal de maandelijkse aflossing hoger zijn dan de formule met vaste mensualiteiten. Deze aflossing geeft het jonge koppel de eerste jaren wat meer ruimte en speelt in op hun toekomstige loonsverhoging

3. EEN EINDE-TERMIJN-SYSTEEM

Bij een einde-termijn-systeem bedraagt de aflossing 1.112,91 EUR per maand. Deze aflossing heeft een lager maandlast dan de twee bovenstaande opties omdat er voor 30% van het kredietbedrag geen kapitaal zal worden terugbetaald. Het opzet is dat deze 30% over 25 jaar in één keer zal worden terugbetaald. Dit deel kan ook steeds vervroegd worden terugbetaald of worden geherfinancierd

De keuze van Julie en Alex: flexibel krediet met lineaire kapitaalaflossingen

Julie en Alex kozen finaal voor de optie van het krediet met lineaire kapitaalaflossingen omdat dit type van krediet meegroeit met hun afbetalingsmogelijkheden.


Bovendien: zelfs als ze na 11 jaar boven de formule van een vaste mensualiteit zouden stijgen, hebben ze nog steeds de keuze om te herfinancieren en te kijken welk type krediet op dat moment het meest geschikt is.

Een extra troef van iFinco is dat Julie en Alex een deel van de btw kunnen bijlenen, iets wat grootban- ken niet doen.

Flexibele oplossingen & financiële optimalisatie bij iFinco

Net zoals Julie en Alex zoekt iFinco voor nog veel andere klanten naar financiële oplossingen op maat. Flexibele kredieten die meegroeien met de huidige levenssituatie vallen hier ook onder.

Bovendien kan je bij iFinco op regelmatige basis je financiële situatie laten herbekijken en een overweging maken of deze geoptimaliseerd kan worden door bijvoorbeeld een herfinanciering of hergroerering van kredieten. Bij een herfinanciering los je het openstaande saldo af met een nieuw afgesloten lening over dezelfde of een langere termijn. Een hergroepering gaat over het samenvoegen van verschillende leningen in één nieuw krediet.

Wij kijken naar álle opties: van klassieke financieringstechnieken tot out-of-the-box op- lossingen. iFinco werkt op maat van elke unieke klant, die aan het einde van de rit zélf kiest waar hij zich het beste bij voelt. En het beste van al: we maken volledig vrijblijvend de oefening voor mensen die hun voordeel willen laten berekenen!

Graag jouw situatie laten bekijken door iFinco? Maak vandaag nog een afspraak met ons team!

Maak een afspraak
Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.