Bent u ook financieel getroffen door het Corona virus? Wij zorgen voor een constante update van de regeringsmaatregelen.
Foto denkend meisje

Update 04/04/2020 10u30

Als u ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden krijgt om uw hypothecair krediet terug te betalen, dan kunt u vanaf 1 april bij ons terecht om uitstel van afbetaling vragen. Wij sommen de voorwaarden voor jullie eventjes op :

  • Uw inkomen en/of het inkomen van uw partner is gedaald of weggevallen ten gevolge van de coronacrisis (tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting van uw zaak, overbruggingsmaatregelen of ziekte door het coronavirus).
  • U mag geen betalingsachterstand hebben op uw woonlening sinds 1 februari 2020.
  • U bent de lening aangegaan voor uw enige woning. Die woning is tevens uw hoofdverblijfplaats.
  • U hebt onvoldoende reserve op uw spaarrekening of zichtrekening (max. 25.000 euro spaargeld).

De banken kunnen u tot 6 maanden uitstel van betaling geven, uiterlijk tot 31 oktober 2020, zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend. Dat betekent wel dat de looptijd van uw lening wordt verlengd met het aantal maanden uitstel. Alle voorwaarden vindt u op de website van Febelfin.

**bron Vlaanderen.be

Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.