Sinds 01/04/2020 is het mogelijk om uitstel te vragen voor de betaling van uw hypothecair krediet. Echter, elke kredietmaatschappij heeft zijn eigen procedure hiervoor. Hierbij een compleet overzicht:
Moeilijk

Update 04/04/2020 - 10u50

AANDACHT !
Wanneer u uw aanvraag doorstuurt naar de kredietinstelling tot het bekomen van uitstel van betaling is het belangrijk dat u steeds volgende zaken in acht neemt :

* Verduidelijk steeds kort uw situatie en verklaar de reden van uw tijdelijke economische werkloosheid

* Voeg steeds de bewijzen toe van uw economische werkloosheid

* Maak uw aanvraag enkel en alleen over als deze compleet is

* Plaats steeds info@ifinco.be mee in CC, wij kunnen op deze manier mee uw aanvraag volgen en indien nodig verdedigen

* Voer geen aanvraag in wanneer u niet financieel bent getroffen door het Corona-virus

* Heeft u een achterstand in betaling? Zorg voor een volledige aanzuivering alvorens uw aanvraag in te dienen

Contactgegevens per kredietmaatschappij:

• AG Insurance: info@aginsurance.be

• Allianz: contactformulier

• AXA Bank: Formulier (hypothecaire lening) of formulier (professioneel krediet) en mogelijk verklaring op eer opsturen naar credits.gestion.clients@axa.be

• CKV: covid-19@ckv.be

• Creafin: Formulier opsturen naar BackOfficeML@recordcredits.be (rechtstreeks van de klant)

• Credimo: creditmanagement@credimo.be -> u ontvangt een aanvraagformulier van de kredietmaatschappij

• Elantis: Formulier opsturen naar covid-19@elantis.be met <<Covid-19 – Naam klant – referte van de hypothecaire lening PXXXXXXvoor hypothecair krediet>> als onderwerp. Mail support.be@april.com voor SSV (met aanvaarding uitstel hypothecair krediet)

• Demetris: formulier + bewijsstukken doormailen naar attest.credit@demetris.biz. Om in aanmerking te komen voor de opschorting vanaf de eerstvolgende vervaldag, dient de volledige aanvraag van de klant ten laatste 4 werkdagen vóór de 1ste van de maand verstuurd te worden samen met alle nodige bewijsstukken.

• Hypostart: info@hypostart.be Instructies op website

• EB Lease: info@eblease.be -> EB lease neemt rechtstreeks contact op met al zijn klanten

• Krefima: Online formulier

• Record: BackOfficeML@recordcredits.be - U bent particulier -> document , U bent professional -> document (vraag uw dossiernummer op bij ons)

• Patronale Life: hypo@patronale-life.be Instructies op website

• Vivium: Aanvragen via www.ifinco.be

• VDK: VDK Kantoor

• VSW: vsw@labri.be

Inactieve maatschappijen beheerd door Stater: Formulier (hypothecaire lening) of formulier (professioneel krediet) opsturen naar dm@stater.be

Uiteraard blijven wij ten allen tijde tot uw dienst.
Onze kantoren blijven steeds ter beschikking op 09/224.22.22

of info@ifinco.be

Het volledige iFinco-team wenst u veel moed en een goede gezondheid toe.

Aanvraag betalingsuitstel voor woonkredieten

De energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan. In deze context zet ook Ifinco zich in om jou een oplossing aan te bieden.